MISJA I CELE

 

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (WIIS) jest niezależnym ośrodkiem analitycznym powołanym do życia jako platforma wymiany i poszerzania wiedzy z obszaru szeroko rozumianej polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego. WIIS pragnie nie tylko służyć wsparciem i ekspertyzą instytucjom administracji publicznej, ale również budować sieć kontaktów między pokoleniami specjalistów w tej dziedzinie. Zespół Instytutu stanowią młodzi i pełni pasji ludzie proponujący świeże podejście do kwestii bezpieczeństwa narodowego RP i otwartość na współpracę z innymi podmiotami przyczyniającymi się do realizacji tych założeń.

 

Cele statutowe WIIS:

  • wspieranie działań na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;
  • działanie na rzecz rozwoju myśli strategicznej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zwiększanie świadomości historycznej i kulturowej oraz prawnej obywateli;
  • upowszechnienie wiedzy i umiejętności, edukacja i wsparcie obecnych i przyszłych kadr administracji rządowej, administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych a także polskich obywateli w zakresie problematyki związanej z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Misją WIIS jest wspieranie procesu kształtowania polityki bezpieczeństwa RP i planowania strategicznego. Cele swoje Instytut realizować będzie poprzez działalność analityczną, badawczą oraz uczestnictwo w debacie publicznej, starając się rozwijać świadomość polskich obywateli w tym obszarze.

trojkat
ZESPÓŁ
Zespół WIIS

 


brake

 

 

Dariusz Lasocki
Prezes Zarządu Fundacji

 

Małgorzata Grzegrzółka
Dyrektor Działu Programów Militarnych

 

Weronika Myck
Dyrektor Działu Programów Przemysłowych

 

Antoni Pieńkos
Dyrektor Działu Analiz

 
 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Hoża 41/5B, 00-681 Warszawa
telefon: +48 22 696 25 12, +48 783 558 950
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

KONTAKT DLA MEDIÓW

e-mail: media@wiis.org.pl
telefon: +48 793 411 031


facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS