Płk rez. dr inż. Adam Rurak jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej i Akademii Obrony Narodowej. Obronił tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu dowodzenia na Wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej. Pełnił funkcje kierownicze w Siłach Powietrznych i Sztabie Generalnym Wojska Polskiego na stanowiskach szefa sztabu lotniczej eskadry szkolnej, lotniczego pułku szkolnego, szefa Wydziału Operacyjnego i szefa Sztabu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. W okresie tym był autorem i współautorem wielu publikacji, treningów i ćwiczeń dowódczo-sztabowych w obszarze bezpieczeństwa powietrznego. Brał udział w treningach i ćwiczeniach na różnych stanowiskach dowódczo-sztabowych szczebla eskadry, pułku i dywizji. W okresie tym był organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych oraz członkiem Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Podczas służby w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego poszerzał swoje doświadczenie i wiedzę z obszaru szkolnictwa wojskowego, funkcjonowania Sił Powietrznych w systemie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, bezpieczeństwa powietrznego oraz nauk o bezpieczeństwie (w tym zarządzania kryzysowego). Był szefem zmiany Sztabu Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Uczestniczył w posiedzeniach wielu Senackich i Sejmowych Komisji Obrony Narodowej, głównie w obszarze problematyki związanej ze szkolnictwem wojskowym i bezpieczeństwem narodowym. Pracował w Komitecie Naukowym Polskiej Bibliografii Wojskowej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespole Normalizacji Jakości i Kodyfikacji w Wojskowym Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji oraz w Zespole Wartościowania Stanowisk Pracy Korpusu Służby Cywilnej Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i monografii naukowych z dyscyplin: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Jest promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Hoża 41/5B, 00-681 Warszawa
telefon: +48 22 696 25 12, +48 783 558 950
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

KONTAKT DLA MEDIÓW

e-mail: media@wiis.org.pl
telefon: +48 793 411 031


facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL