Pragniemy poinformować, że we wtorek 17 października Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zorganizował drugi warsztat dotyczący obszaru Zdolności morskich, który odbywa się w ramach Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP. Spotkanie poświęcone było zagadnieniu współdziałania międzynarodowego na morzu. Zadaniem pierwszej części warsztatów było określenie poziomu ambicji i koncepcji działania w tym zakresie, a podczas drugiej omówiono kwestię możliwości technicznych MW RP. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele Marynarki Wojennej, administracji państwowej, mediów branżowych oraz przemysłu zbrojeniowego, a także niezależni eksperci i pracownicy wojskowych uczelni wyższych. Spotkanie odbyło się w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Szczegółowe wnioski z obu warsztatów zostaną przedstawione we wstępnym raporcie obszarowym.

Program Rozwoju Zdolności Obronnych RP odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Patronatem Medialnym portalu Defence24 oraz miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Najważniejszym założeniem projektu jest wskazanie priorytetów i rekomendacji dotyczących rozwoju kluczowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

 

 


 

Prezentacja ZM

                                                                                                                       logo wp

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL