Pragniemy poinformować, że we wtorek 24 października Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zainaugurował obszar Rozpoznania obrazowego, który odbywa się w ramach Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP. Spotkanie poświęcone było omówieniu tematyki technicznych środków rozpoznania obrazowego. Pierwsza część warsztatów dotyczyła lotniczych, lądowych i morskich środków rozpoznania obrazowego, a podczas drugiej omówiono kwestię rozpoznania satelitarnego. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, administracji państwowej, mediów branżowych oraz przemysłu zbrojeniowego, a także niezależni eksperci i pracownicy wojskowych uczelni wyższych. Następne spotkanie poświęcone tematyce Rozpoznania obrazowego odbędzie się listopadzie. Szczegółowe wnioski z obu warsztatów zostaną włączone do raportu podsumowującego cały Program Rozwoju Zdolności Obronnych RP.

Program Rozwoju Zdolności Obronnych RP odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Patronatem Medialnym portalu Defence24 oraz miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Najważniejszym założeniem projektu jest wskazanie priorytetów i rekomendacji dotyczących rozwoju kluczowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

 

 


Prezentacja ZM

                                                                                                                       logo wp

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL