Krzysztof Pająk jest doktorem nauk społecznych w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozprawę doktorską obronił w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego, członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego oraz wykładowca akademicki – zajęcia prowadził między innymi w Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Wojskowej Akademii Technicznej, czy Akademii SEA. W 2016 r., jako ekspert Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, opracowywał wkład do Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego wydanej przez BBN. Specjalizuje się w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego, a w szczególności bezpieczeństwa morskiego oraz polityki zagranicznej i relacji europejskich.

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Hoża 41/5B, 00-681 Warszawa
telefon: +48 22 696 25 12, +48 783 558 950
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

KONTAKT DLA MEDIÓW

e-mail: media@wiis.org.pl
telefon: +48 793 411 031


facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL