Dnia 9 maja Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych przy współpracy ze słowackim ośrodkiem analitycznym GLOBSEC zorganizuje seminarium „Polska jako fundament modernizacji Wschodniej Flanki NATO: priorytety i kierunki rozwoju. Celem seminarium jest zdefiniowanie i wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju Wschodniej Flanki NATO z uwzględnieniem roli Rzeczypospolitej Polskiej.

Seminarium stanowi część szerszego projektu „Wschodnia Flanka NATO: Filar Bezpieczeństwa Europy”, dotyczącego problematyki rozwoju sił zbrojnych Sojuszu w regionie i ich adaptacji do wyzwań w XXI wieku. Według raportu GLOBSEC, ekspansjonistyczna polityka Federacji Rosyjskiej stanowi obecnie jedno z najistotniejszych zagrożeń dla spójności Sojuszu, nadając państwom Flanki Wschodniej znaczenie strategiczne. Z tego też względu, większe zaangażowanie NATO w regionie powinno stać się jednym z priorytetowych zadań dla państw Sojuszu. W realizacji swoich celów, projekt zakłada aktywne uczestnictwo krajowych podmiotów administracji publicznej, jednostek wojskowych oraz przedstawicieli państw i struktur NATO.    

Podczas seminarium zaprezentowany zostanie również raport przygotowany przez GLOBSEC, dotyczący adaptacji Sojuszu do nowych wyzwań i zagrożeń w regionie transatlantyckim.

Wśród panelistów wystąpią Tomáš A.Nagy (Analityk Programu Obrony i Bezpieczeństwa w GLOBSEC) oraz Dominik Jankowski (Naczelnik Wydziału ds. OBWE i Wschodniego Wymiaru Bezpieczeństwa w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa MSZ).

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL