Pragniemy poinformować, że w dniu 15 maja Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zorganizował warsztat ekspercki „Produkcja specjalna oraz cywilna – uwarunkowania i perspektywy”, inaugurując w ten sposób projekt „Polski Przemysł Stoczniowy: Między Bezpieczeństwem a Rozwojem Gospodarczym”. Celem projektu jest zwiększenie świadomości odnośnie możliwości stwarzanych przez Morski Fundusz Inwestycyjny, pokazanie szans i wyzwań związanych z jednoczesną działalnością na rynku cywilnym i specjalnym oraz zmapowanie polskich możliwości w tym zakresie i podkreślenie roli rozwiązań technologii dual use w przemyśle stoczniowym.

Spotkanie moderowane przez Dyrektora Działu Analiz WIIS Antoniego Pieńkosa, rozpoczęło się od przemówienia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza Witkowskiego, który przedstawił obecne priorytety Ministerstwa w dziedzinie wsparcia przemysłu stoczniowego w Polsce. Tematyką pierwszej części warsztatów, poprzedzonej prezentacją Naczelnika Wydziału Przemysłu Okrętowego MGMiŻŚ Macieja Styczyńskiego na temat światowych trendów w budownictwie okrętowym, była charakterystyka głównych segmentów rynku produkcji okrętowej w Polsce. W drugiej części, zainaugurowanej wystąpieniem Wicedyrektora Biura Platform Morskich Polskiej Grupy Zbrojeniowej Cezarego Cierzana, zaproszeni goście dyskutowali na temat możliwości rozwoju i pozyskiwania nowoczesnych technologii podwójnego zastosowania przez polski przemysł stoczniowy. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji rządowej, przemysłu zbrojeniowego, Marynarki Wojennej RP, mediów oraz niezależni eksperci i pracownicy uczelni wyższych. Wnioski z warsztatu zostaną wykorzystane w trakcie przygotowania raportu podsumowującego projekt.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha. Patronaty medialne nad wydarzeniem objęły: portal Gospodarkamorska.pl, Radio Gdańsk, Radio Szczecin oraz miesięcznik „Morze”.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że już w dniu 19 czerwca następny etap projektu - konferencja „Polski Przemysł Stoczniowy: Między Bezpieczeństwem a Rozwojem Gospodarczym”. Z tego też względu zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której niebawem pojawi się możliwość rejestracji na to wydarzenie.


Baner Morskie 4

 

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL