Kmdr rez. Ryszard Grudziński ukończył Akademię Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni w roku 1987. Służbę wojskową kontynuował w Dywizjonie Okrętów Podwodnych, gdzie w latach 1996-1998 dowodził ORP „Wilk”, a następnie od 1999 r. do 2002 r. był szefem sztabu – zastępcą dowódcy dywizjonu. W tym czasie (w roku 1995) ukończył również Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne w Instytucie Dowódczo Sztabowym AMW, a w okresie 1998-1999 pracował jako starszy wykładowca w Instytucie Dowódczo Sztabowym AMW, gdzie specjalizował się w zagadnieniach morskiej sztuki operacyjnej. W 2001 r. dowodził grupą odpowiedzialną za przejęcie okrętów typu „Kobben” od Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii w Bergen.

W trakcie kolejnych trzech lat był starszym specjalistą ds. okrętów podwodnych w Oddziale Operacyjnym Dowództwa MW, a od roku 2005 do 2008 pracował w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy Komitecie Wojskowym NATO i UE w Brukseli. Jego głównym obszarem odpowiedzialności było zaangażowanie NATO w Afganistanie, Iraku oraz na Morzu Śródziemnym, a także siły reagowania Sojuszu i zagadnienia standaryzacji morskiej. Od roku 2008 do 2010 był głównym specjalistą w Zespole Asystenta Szefa Sztabu Generalnego WP ds. MW, a następnie szefem sztabu i zastępcą dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

W roku 2014 pełnił służbę w Dowództwie International Security Assistance Force (ISAF) w Islamskiej Republice Afganistanu (XIII i XIV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego), gdzie odpowiadał za organizację współpracy pomiędzy ministerstwami rządu afgańskiego.

W roku 2016 ukończył Naval Command Course w US Naval War College w Newport (USA). Obecnie kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w Akademii Marynarki Wojennej. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą strategii i sztuki operacyjnej MW. W 2018 r. przeszedł do rezerwy. Pasjonuje się golfem i łowiectwem.

 

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Hoża 41/5B, 00-681 Warszawa
telefon: +48 22 696 25 12, +48 783 558 950
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

KONTAKT DLA MEDIÓW

e-mail: media@wiis.org.pl
telefon: +48 793 411 031


facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL