Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 12 grudnia 2018 roku Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zorganizował warsztat ekspercki w ramach projektu „Baza przemysłowo-badawcza Marynarki Wojennej RP 2.0”. Główne cele tego przedsięwzięcia to:

•   Opis zdolności krajowej bazy przemysłowo-badawczej do udziału w procesie modernizacji i wsparcia eksploatacji sił okrętowych i lotniczych Marynarki Wojennej RP;
•  Identyfikacja krytycznych luk w zdolnościach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych przemysłu krajowego istotnych z punktu widzenia modernizacji technicznej MW RP;
•   Określenie potrzeb importowych niezbędnych z punktu widzenia obecnych i przewidywanych ograniczeń przemysłu krajowego.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Macieja Styczyńskiego, Naczelnika Wydziału Przemysłu Okrętowego z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczącej priorytetowych działań w zakresie aktywizacji przemysłu stoczniowego z naciskiem na sektor produkcji specjalnej oraz Joanny Krześ-Dobieszewskiej, Głównego Specjalisty w Wydziale Polityki Innowacyjności w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, z której uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o aktualnych działań prowadzonych przez ministerstwo w zakresie wsparcia innowacyjności i konkurencyjności średnich oraz małych przedsiębiorstw. Moderatorem warsztatu był Antoni Pieńkos, Dyrektor Działu Analiz WIIS. W dalszej części spotkania wszyscy uczestnicy, w tym przedstawiciele administracji państwowej, wojska, mediów branżowych, biznesu, ośrodków naukowych oraz niezależni eksperci, mieli okazję dokonać autoprezentacji siebie i reprezentowanej przez siebie instytucji, co miało posłużyć uzupełnieniu dotychczas zebranych przez WIIS materiałów na temat baza przemysłowo-badawczej Marynarki Wojennej. Główną częścią warsztatu była praca w grupach, której celem było znalezienie luk w opracowanym przez WIIS katalogu zdolności przemysłowo-badawczych dla potrzeb Marynarki Wojennej oraz określenie, gdzie są mocne oraz słabe strony tego sektora w Polsce i jak uzupełniać ewentualne braki. Oczywiście w czasie dyskusji nie zabrakło także głosów dotyczących określenia priorytetów modernizacyjnych tego rodzaju sił zbrojnych.

Opracowywany katalog zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale 2019 roku. Zainteresowane osoby zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie pojawi się informacja dotycząca dokładnej daty i miejsca prezentacji.


Prezentacja 12.12

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL