Dnia 6 lutego w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja “European Defence cooperation: Unintended effects of current policies!”. Wydarzenie dotyczy toczącej się w Komisji Europejskiej dyskusji na temat współpracy państw europejskich w dziedzinie obronności i utworzenia wspólnego rynku obronności oraz roli jaką miałyby pełnić w nim sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednym z panelistów konferencji był Dyrektor Działu Analiz Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych Antoni Pieńkos. W swojej prezentacji poruszył on kwestię suwerenności obronnej państw UE w świetle nowych inicjatyw KE i transnarodowego charakteru potencjalnych zagrożeń.

Rekomendacje zebrane podczas konferencji zostaną przekazane Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu.


 

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL