W dniach 22-23 lutego w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Między niebem a ziemią - współdziałanie sił powietrznych i wojsk lądowych na polach bitew XX i XXI w.”, której współorganizatorem był Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych. Podczas dwóch dni obrad wygłoszono ponad 30 referatów dotyczących zarówno historii wykorzystania sił powietrznych w operacjach połączonych, jak i przyszłości współpracy pomiędzy komponentem lotniczym a pozostałymi rodzajami sił zbrojnych. Jednym z prelegentów był Antoni Pieńkos, członek zespołu WIIS, który wygłosił referat pt. Działania sił powietrznych koalicji w Libii w 2011 roku.

Pierwszego dnia konferencji profesor Adam Radomyski, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie i Dariusz Lasocki, prezes Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych podpisali umowę o współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez siebie instytucjami. Porozumienie dotyczy między innymi współpracy merytorycznej przy prowadzonych projektach, wspólnej organizacji wydarzeń o charakterze naukowym oraz wsparcia procesu edukacji młodzieży, w tym zwłaszcza słuchaczy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Mamy nadzieję, że porozumienie to stanie się początkiem owocnej współpracy.

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją z konferencji przygotowaną przez TVP3 Lublin, która dostępna jest dla Państwa pod tym linkiem.

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL