W dniu 27 marca 2017 roku Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zorganizował dyskusję ekspercką pt. Alliances, partnerships, leadership… Poland’s role in the new world order, której gościem specjalnym był George Friedman, współzałożyciel Geopolitical Futures. Spotkanie było moderowane przez Dariusza Lasockiego, prezesa Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych i miało charakter okrągłego stołu, w którym uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, think tanków, ośrodków akademickich i mediów.

Głównym punktem dyskusji była próba zdefiniowania miejsca Polski w obliczu zmieniającej się sytuacji w Europie i na świecie. Polska będzie regionalnym mocarstwem powtarzał George Friedman przedstawiając swoją opinię, wedle której Polska ma szansę stać się wiodącym graczem w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Znajdując się między silniejszymi Rosją i Niemcami, nasz kraj będzie miał szansę urosnąć na znaczeniu dzięki zasadzie „dwóch pięćdziesiątek”, czyli niemieckiemu eksportowi odpowiadającemu za 50% PKB w RFN, oraz $50 za baryłkę ropy – spadek wartości eksportu, którego nie będzie mógł obsłużyć chiński rynek zbytu, będzie miał katastrofalne skutki dla niemieckiej gospodarki, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do spadku pozycji Niemiec i na takiej samej zasadzie zbyt niska cena ropy, w tym wypadku $50 za baryłkę, bardzo osłabi Rosyjską gospodarkę zbudowaną na eksporcie zasobów energetycznych. W tym wypadku Polska wzmocni swoją pozycję, jeżeli będzie potrafiła zamanifestować swoją wartościowość jako wiarygodny partner Stanów Zjednoczonych, w kontekście osłabionej wiarygodności państw zachodu Europy, oraz jako lider myślenia o przyszłym kształcie integracji europejskiej skupionej przede wszystkim na uwzględnianiu i realizowaniu interesów i celów państw członkowskich. Te dwa filary, w połączeniu z umiejętnym kształtowaniem długofalowych celów strategicznych, mogą uczynić z Polski regionalnego lidera. W tym kontekście wskazano również na kilka głównych czynników powodujących, że obecna formuła Unii Europejskiej jest podawana krytyce, czyli:

• Niezdolność do osiągnięcia konsensusu w kluczowych obszarach polityki europejskiej;

• Nieuwzględnianie odmiennych interesów wynikających z różnic geograficznych, politycznych i kulturowych;

• Szereg niekorzystnych decyzji podejmowanych przez Unię Europejską od czasu kryzysu gospodarczego w 2008 roku;

Podczas spotkania poruszono także problem głębokiego uzależnienia krajów europejskich od chińskiego eksportu, co wpływa niekorzystnie na kondycję gospodarczą tych państw. Jest to tym bardziej istotne, że bez silnych jednostkowo krajów członkowskich nie ma szans na zbudowanie silnej Unii Europejskiej. Ponadto, uczestnicy dyskutowali również o niezwykle dużym znaczeniu kosztów społecznych integrowania imigrantów w krajach europejskich oraz o brakach w europejskich zdolnościach wojskowych, które podważają opartą na wiarygodności solidarność sojuszniczą.

Podczas dyskusji na temat sytuacji w Europie nie sposób było nie odnieść się do kwestii Brexitu oraz konfliktu na wschodzie Ukrainy. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zdaniem Georga Friedmana, rozpocznie w większości krajów członkowskich dyskusję na temat sensowności dalszego pozostawania w Unii Europejskiej oraz potrzeby zmian obecnie funkcjonującego modelu tak, aby spełniał on oczekiwania społeczeństw państw europejskich. Aby zniwelować negatywne skutki tego zjawiska potrzebne jest wskazanie jasnych korzyści wynikających z członkostwa w UE. W kontekście Ukrainy dwa najważniejsze wnioski jakie wskazano, to: niezdolność Rosji do opanowania kryzysu w początkowej fazie jego rozwoju oraz niechęć Moskwy do dalszego zajmowania terytorium Ukrainy ze względu na potrzebę utrzymania strefy buforowej pomiędzy Federacją Rosyjską i państwami członkowskimi NATO.

 

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL