baner 02


W dniu 15.12.2016 Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (WIIS) zorganizował debatę pt.: Polska polityka obronna po Szczycie NATO w Warszawie, której gościem specjalnym był Tomasz Szatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dyskusję prowadził Dominik Jankowski, Naczelnik Wydziału ds. Wschodniego Wymiaru Bezpieczeństwa Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydarzenie to było jednocześnie inauguracją działalności Instytutu. W spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele świata nauki, biznesu, jak i administracji publicznej.


Podczas obrad tegorocznego szczytu NATO podjęto decyzje, które mogą mieć przełomowy wpływ dla bezpieczeństwa Polski oraz pozostałych krajów wschodniej flanki Sojuszu. Aby tak się stało, niezbędne jest konsekwentne realizowanie przyjętych zobowiązań przez wszystkich sojuszników. W związku z tym Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zaprosił do dyskusji na ten temat Tomasza Szatkowskiego, który w MON odpowiedzialny był za organizację Szczytu NATO w Warszawie. Wśród poruszonych przez Pana Ministrapodczas debaty tematów znalazły się takie zagadnienia jak:

  • obecna polityka odstraszania NATO, w której trzeba się opierać nie tylko na wymiarze polityczno-strategicznym, ale również na budowaniu realnych zdolności wojskowych;
  • współpraca obronna i przemysłowa z Ukrainą, gdzie jako najlepszy przykład możliwości w tym obszarze podany został program pocisku przeciwpancernego Pirat rozwijanego z powodzeniem w kooperacji polsko-ukraińskiej;
  • próba zdefiniowania priorytetów Polski na mały szczyt NATO w 2017 roku, gdzie naczelnym zadaniem będzie utrwalenie postanowień warszawskiego szczytu oraz przegląd dotychczasowych działań w zakresie wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu.


Szczególnie dużo uwagi podczas debaty poświęcono rosyjskim systemom antydostępowym (A2/AD), które kwestionują zdolność NATO do utrzymania pełnej przewagi powietrznej i do transportu strategicznego sił wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu. Jest to tym bardziej istotne, że przewaga powietrzna stanowi jeden z fundamentów amerykańskiego planowania strategicznego już od kilkudziesięciu lat. Obecnie ten układ ulega przewartościowaniu i również Polska musi myśleć, jak radzić sobie z tym wyzwaniem. Tą potrzebę zaakcentował w swojej wypowiedzi również Pan Minister: w naszym myśleniu o przyszłości Sił Zbrojnych RP w perspektywie 20 letniej uwzględniamy również środki odpowiedzi na zdolności A2/AD. Aby jednak stworzyć realną zdolność w tym obszarze konieczne jest pozyskiwanie systemów ekonomicznych, czyli takich, które można zakupić w dużych ilościach. Jako przykład takiego rozwiązania Tomasz Szatkowski wskazał broń niekinetyczną, która w niedługiej przyszłości może stać się decydującym czynnikiem w zakresie przełamywania A2/AD.


Oddzielnym wątkiem, który pojawił się podczas sesji pytań była kwestia Strategicznego Przeglądu Obronnego (SPO) prowadzonego obecnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Za koordynację tego przedsięwzięcia odpowiedzialny jest właśnie Minister Tomasz Szatkowski, który przedstawił na debacie WIIS główne cele Przeglądu. Jak powiedział Pan Minister ogromną wartością SPO jest otworzenie się w MON na krytyczne myślenie i szukanie słabych punktów, żeby móc uzupełniać braki. Stanowi to zmianę kulturową w myśleniu strategicznym w sferze obronności. Najwięcej uwagi Tomasz Szatkowski poświęcił kwestii reformy systemu dowodzenia na czas pokoju i czas wojny. Obecne rozwiązania w tym zakresie są niedoskonałe i wymagają pilnej zmiany, ponieważ wydłużają i utrudniają proces decyzyjny, który musi zostać usprawniony. Prace nad nowym systemem są bardzo zaawansowane, co podkreślił w swoich słowach Pan Minister: Przyjechałem tutaj prosto z jednego z ośrodków MON, gdzie właśnie zakończyła się gra wojenna z udziałem kwiatu polskiej generalicji, w której testowaliśmy model, który przyjęliśmy za być może optymalny. Właśnie symulacje oparte na grach wojennych, intensywnie wykorzystywane przez nowe kierownictwo resortu obrony narodowej, są jednym z kluczowych elementów służących do testowania opracowywanych rozwiązań.Nowy system ma lepiej precyzować hierarchię oraz zbliżyć do siebie rozwiązania obowiązujące w czasie pokoju i w czasie wojny, ponieważ obecnie są one od siebie mocno oddalone. Jego zdaniem pokojowy system kierowania i dowodzenia wojskiem nie może się zbytnio różnić od wojennego systemu dowodzenia, a z taką sytuacją niestety mamy do czynienia obecnie. Tomasz Szatkowski zapowiedział, że pełen raport z Przeglądu ma zostać przedstawiony Ministrowi Obrony Narodowej już w marcu 2017 roku i na nim będzie też oparta nowa koncepcja systemu dowodzenia SZ RP. 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL