Pragniemy poinformować, że w poniedziałek 15 maja odbyły się pierwsze warsztaty w ramach Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP. Dotyczyły one jednego z podobszarów tematycznych, Potencjału Wojsk Lądowych. Podczas dwóch warsztatów dyskusyjnych omówiono kwestię wojsk aeromobilnych oraz wsparcia lotniczego. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się zarówno niezależni eksperci i pracownicy wojskowych uczelni wyższych, jak również przedstawiciele administracji państwowej, jednostek wojskowych oraz przemysłu. Szczegółowe wnioski z cyklu trzech spotkań warsztatowych w ramach podobszaru Potencjału Wojsk Lądowych zostaną przedstawione we wstępnym raporcie.

Jednocześnie mamy przyjemność ogłosić, że Program Rozwoju Zdolności Obronnych RP otrzymał Patronaty Honorowe Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Patronaty Medialne portalu Defence24 oraz miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Najważniejszym założeniem projektu jest wskazanie priorytetów i rekomendacji dotyczących rozwoju kluczowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Każdy z obszarów będzie się składał z serii warsztatów obejmujących diagnozę stanu obecnego i wypracowanie rekomendacji dotyczących rozwoju zdolności, z których wnioski zostaną zebrane w raporty podsumowujące.

Głównym założeniem projektu jest spojrzenie na problematykę pozyskiwania zasobów obronnych przez pryzmat planowania zdolnościowego, a nie tylko na modelu prostego zastępowania posiadanego sprzętu w stosunku jeden do jednego lub planowania opartego na przewidywaniu zagrożeń. Takie podejście ma na celu przygotowanie rekomendacji dotyczących możliwości jak najpełniejszego wykorzystania posiadanych ograniczonych środków budżetowych w celu stworzenia kompleksowych zdolności obronnych naszego kraju.


Patroni Honorowi:                                                                                                                         Patroni Medialni:

  Ministerstwo Cyfryzacji pion pdf page 001     LOGO MON       MGM               logo pllogo NTWjpg

                         

                                         logo wp

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL