Pragniemy poinformować, że w środę 24 maja odbyły się kolejne warsztaty w ramach Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP dotyczące podobszaru Potencjału Wojsk Lądowych. Tematyką pierwszej części spotkania były Wojska Rakietowe i Artyleria, a podczas drugiej omówiono kwestię rozwoju Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się zarówno niezależni eksperci i pracownicy wojskowych uczelni wyższych, jak również przedstawiciele administracji państwowej, jednostek wojskowych oraz przemysłu zbrojeniowego. Szczegółowe wnioski z cyklu trzech spotkań warsztatowych w ramach podobszaru Potencjału Wojsk Lądowych zostaną przedstawione we wstępnym raporcie.

Program Rozwoju Zdolności Obronnych RP odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Patronatem Medialnym portalu Defence24 oraz miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Najważniejszym założeniem projektu jest wskazanie priorytetów i rekomendacji dotyczących rozwoju kluczowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

 

 

 

 

 


Patroni Honorowi:                                                                                                                         Patroni Medialni:

  Ministerstwo Cyfryzacji pion pdf page 001     LOGO MON       MGM               logo pllogo NTWjpg

                         

                                         logo wp

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL