Płk rez. dr hab. Adam Radomyski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, studiów dyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania – dowodzenia wojskami w Akademii Obrony Narodowej (1996-1998), studiów magisterskich w zakresie ekonomii (1998), studiów podyplomowych z pedagogiki (1999). W latach 1998-2008 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym AON w Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej (1998-2008), a w latach 2008-2015 w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia (Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej).

Obecnie dr hab. Adam Radomyski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Prowadzone przez dr hab. Adam Radomyskiego badania naukowe koncentrują się na:

• strategicznych, operacyjnych i taktycznych aspektach planowania i organizacji systemów obrony powietrznej w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
• zasadach użycia sił i środków obrony przeciwlotniczej w działaniach wojennych i operacjach innych niż wojna oraz taktyce ich działania;
• implementacji do procesu dowodzenia obroną powietrzną komputerowych programów wspomagających procesy decyzyjne;
• programowaniu strategicznym w zakresie rozwoju zdolności systemów obrony powietrznej w zwalczaniu współczesnych i przyszłych środków napadu powietrznego i zagrożeń generowanych przez terroryzm lotniczy;
• problematyce zarządzania strategicznego w tym modelach biznesowych cywilnych liniach lotniczych (tradycyjnych i niskokosztowych).


Wyniki wieloletniej działalności naukowo-badawczej dr hab. Adama Radomyskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w licznych opracowaniach. W sumie dr hab. Adam Radomyski opublikował ponad 200 pozycji w tym: kilkanaście skryptów i ponad 100 artykułów. Jest autorem 15 monografii i podręczników akademickich, 30 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 20 prac naukowo-badawczych. Uczestniczył także w krajowych zespołach projektowych i w zespołach eksperckich.

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Hoża 41/5B, 00-681 Warszawa
telefon: +48 22 696 25 12, +48 783 558 950
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

KONTAKT DLA MEDIÓW

e-mail: media@wiis.org.pl
telefon: +48 793 411 031


facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL