Kontradm. SG. Piotr Stocki jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1984-1988), studiów magisterskich w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (1995-1997), studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Jeana Monneta na kierunku Integracja Europejska (2000-2001) oraz Strategicznego kursu zwalczania terroryzmu morskiego w Centrum Szkolenia Operacji Specjalnych Marynarki Wojennej USA (2011). Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej, w Kaszubskim Dywizjonie Okrętów Pogranicza. Następnie, od 1991 r. kontynuował służbę w nowoutworzonej Straży Granicznej, początkowo w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej, a potem od 1996 r. w Wydziale Łączności i Informatyki Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej (KMOSG) w Gdańsku. Po utworzeniu w 2002 r. w Straży Granicznej pionu ds. współpracy międzynarodowej, kontynuował służbę na stanowisku kierownika sekcji współpracy międzynarodowej KMOSG, a od grudnia 2003 r. głównego specjalisty Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej. Od czerwca 2004 r do 1 lipca 2007 r. był dyrektorem tego Biura. W latach 2005-2007 reprezentował Polskę w Radzie Zarządzającej Europejskiej Agencji Operacyjnego Zarządzania Granicami Zewnętrznymi FRONTEX oraz w grupach roboczych Rady Europejskiej. Od 1 lipca 2007 r. do 1 lutego 2017 r. pełnił służbę na stanowisku Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej realizując m.in. program wymiany jednostek pływających SG oraz implementując zintegrowany model ochrony morskiej granicy państwa. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Hoża 41/5B, 00-681 Warszawa
telefon: +48 22 696 25 12, +48 783 558 950
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

KONTAKT DLA MEDIÓW

e-mail: media@wiis.org.pl
telefon: +48 793 411 031


facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL