Pragniemy poinformować, że 22 czerwca Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zorganizował drugi z warsztatów w ramach obszaru Zdolności prowadzenia działań w cyberprzestrzeni, który stanowi element Programu Rozwoju Zdolności Obronnych RP. Pierwsza część spotkania poświęcona została współpracy prywatno-publicznej w kontekście Dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii), a druga aktywnej współpracy międzynarodowej w cyberprzestrzeni. Wśród uczestników warsztatów byli zarówno przedstawiciele służb mundurowych, administracji publicznej oraz środowisk akademickich, jak i organizacji pozarządowych. Następne spotkanie w ramach tego obszaru będzie miało charakter gry symulacyjnej i odbędzie się na początku lipca. Wyniki wszystkich trzech spotkań zostaną ujęte we wstępnym raporcie, który zostanie opublikowany jesienią przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych.

Program Rozwoju Zdolności Obronnych RP odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Patronatem Medialnym portalu Defence24 oraz miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Najważniejszym założeniem projektu jest wskazanie priorytetów i rekomendacji dotyczących rozwoju kluczowych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. 

 


Prezentacja PRZORP Cyber 24.05

                                                                                                                      logo wp

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Puchaczy 25, 02-837 Warszawa
telefon: +48 793 411 031
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL