NATO 3a

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą analizą Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych autorstwa Dyrektora Działu Analiz WIIS Antoniego Pieńkosa oraz Wiceadmirała (rez.) dr hab. Stanisława Zarychty. W przededniu szczytu NATO w Brukseli autorzy poruszają problematykę: znaczenia obszaru północnoatlantyckiego dla Sojuszu, morskich struktur dowodzenia NATO, planów powołania nowego dowództwa atlantyckiego oraz ochrony komunikacji podmorskiej na obszarze traktatowym.  

Cały tekst w języku polskim dostępny jest dla Państwa tutaj. Zapraszamy do lektury.

hamburg 2903368 1920

Ekspert Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych kontradm. SG rez. Piotr Stocki oraz dyrektor działu analiz WIIS Antoni Pieńkos w swojej analizie podejmują problematykę kwestii związanych z prowadzeniem i finansowaniem programów okrętowych. Szczególny nacisk, z uwzględnieniem doświadczeń zagranicznych w tym zakresie, został położony na znaczenie zapewnienia stabilnego dystrybuowania środków oraz konsekwentnego i perspektywicznego planowania założeń projektów.

Cały tekst dostępny jest dla Państwa tutaj. Zapraszamy serdecznie do lektury.

 

PREV WIIS Debata KOT 20170619 166

Pragniemy zaprosić Państwa do lektury komentarza autorstwa kontradm. SG. Piotra Stockiego, eksperta WIIS inspirowanego debatą WIIS o kształcie Obrony Terytorialnej, która odbyła się 19 czerwca 2017 roku. Tekst odnosi się do bardzo istotnej problematyki współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z niemilitarnym komponentem bezpieczeństwa państwa. Cały tekst dostępny jest dla Państwa tutaj. Zapraszamy serdecznie do lektury.

WOT.3

Pragniemy zaprosić Państwa do lektury artykułu autorstwa Małgorzaty Grzegrzółki, Dyrektora Działu Programów Militarnych WIIS podsumowującego debatę WIIS o kształcie Obrony Terytorialnej z dnia 19 czerwca 2017 roku. Dokument inspirowany był prowadzonymi podczas tego wydarzenia dyskusjami, ale odnosi się również do najbardziej aktualnych problemów związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), w tym do modelu WOT, szkolenia tej formacji oraz jej wyposażenia. Cały tekst dostępny jest dla Państwa tutaj. Zapraszamy serdecznie do lektury.

logo blue square

Dyrektor działu analiz Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych w swoim najnowszym tekście dla Stratforu bada perspektywy rozwoju głośno dyskutowanego w ostatnim czasie Europejskiego Planu Działań na Rzecz Obronności. Autor stara się zestawić proponowane w ramach Planu rozwiązania systemowe ze zidentyfikowanymi wcześniej genetycznymi problemami współpracy przemysłowo-obronnej w Europie, a zwłaszcza działaniami prowadzonymi w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństw i Obrony UE, pokazując w jakich okolicznościach proponowane rozwiązania mogłyby faktycznie stanowić nową jakość i wpłynąć na poprawę europejskich zdolności obronnych. Pełny tekst analizy opublikowanej przez Stratfor w języku angielskim można znaleźć pod tym linkiem. Zapraszamy serdecznie do lektury.

logo blue square

Dyrektor działu analiz Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych w swoim najnowszym tekście dla Stratfor analizuje rolę instytucji unijnych i innych organizacji międzynarodowych w pogłębianiu współpracy przemysłowo-obronnej krajów członkowskich Unii Europejskiej. Autor przybliża zależności między ogólną kondycją gospodarczą poszczególnych państw oraz ich wydatkami obronnymi a skalą podejmowanej współpracy przemysłowo-obronnej przez państwa europejskie na przestrzeni ostatnich lat. Temat ten jest szczególnie aktualny ze względu na toczącą się obecnie debatę dotyczącą przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Pełny tekst analizy opublikowanej przez Stratfor można znaleźć pod tym linkiem. Zapraszamy serdecznie do lektury.

ASIA

W swoim najnowszym artykule Economic Growth and Demand for Military Expenditure in the Indo-Pacific Asia Region dla „Defence and Peace Economics” profesor Stefan Markowski, ekspert Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych, analizuje dane Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) dotyczące relacji między wysokością wydatków zbrojeniowych a wzrostem gospodarczym w państwach Indo-Pacyficznych. Cały artykuł w języku angielskim jest dostępny dla Państwa tutaj. Zapraszamy serdecznie do lektury.

trump

Cyberbezpieczeństwo stało się jednym z głównych tematów prezydenckiego wyścigu do Białego Domu w 2016 roku. Nie było to jednak spowodowane ambitnymi i rewolucyjnymi propozycjami kandydatów, ale ingerencją rosyjskich hakerów w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Jakie działania ma zamiar podjąć prezydent Donald Trump, żeby podobna sytuacja nie miała już miejsca? Czego można spodziewać się po polityku, uchodzącym za nieprzewidywalnego, także w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego? Na te pytania starano się odpowiedzieć w nowej analizie Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych.

Cały tekst dostępny jest dla Państwa tutaj. Zapraszamy serdecznie do lektury.

 

baner analiza

Dyrektor działu analiz Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych Antoni Pieńkos w swojej analizie podejmuje problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa na morzu i polityki morskiej RP oraz omawia rozwiązania systemowe służące do realizacji polskich interesów morskich.

Podstawowym źródłem dla tego opracowania były wizyty studyjne w Morskim Oddziale Straży Granicznej, Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa oraz Dywizjonie Okrętów Bojowych 3 Flotylli Okrętów MW RP, a także krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące bezpieczeństwa na morzu.

Cały tekst dostępny jest dla Państwa tutaj. Zapraszamy serdecznie do lektury.

 

 
trojkat szary
KONTAKT

WARSZAWSKI INSTYTUT
INICJATYW STRATEGICZNYCH

ul. Hoża 41/5B, 00-681 Warszawa
telefon: +48 22 696 25 12, +48 783 558 950
e-mail: biuro@wiis.org.pl
KRS: 0000651459    NIP: 7010640064    REGON: 366037554
Nr rachunku: 82 1750 0012 0000 0000 3573 5755

KONTAKT DLA MEDIÓW

e-mail: media@wiis.org.pl
telefon: +48 793 411 031


facetwit

 


 

STATUT FUNDACJI

 

PARTNERZY

logo stratfor          Logo WBNiL             TS            logocw n0iRdjL